Image présentant l'entreprise Université Libre de Bruxelles pour le job Verantwoordelijke voor het beheer

Verantwoordelijke voor het beheer

 • Elsene (Brussel)
 • Gedeeltelijk telewerken toegestaan
 • Voltijds
 • Tussen 2 en 3 jaar

Functieomschrijving

De functie van Management Controller zal worden uitgeoefend binnen de Begrotingseenheid van de Dienst Financiële Administratie (DAF) van de ULB, die onder meer verantwoordelijk is voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de universiteit.

 Essentiële missies:

1: Toezicht op de uitvoering van de begroting

 • Systematische monitoring gedurende het jaar van de uitvoering van de begroting van de universiteit.

 • Analyse van de samenhang van uitgaven en inkomsten ten opzichte van de begroting.

 • Analyse van de beschikbare saldi van operationele budgetten en projectbudgetten, met inbegrip van monitoring van transversale budgetten.

2: Tenuitvoerlegging van de procedures voor begrotingscontrole

 • Opstellen van controle- en coherentieprocedures voor de verschillende begrotingslijnen. 

 • Implementatie van deze procedures en follow-up van deze controles.

3: Deelname aan de jaarlijkse afsluiting

 • Deelname aan de jaarlijkse afsluiting van de rekeningen door het analyseren van afwijkingen ten opzichte van het budget.

 • Interacties en ondersteuning van de boekhoudafdeling om een goede boekhouding te garanderen in overeenstemming met het budget van de universiteit.

4: Begrotingssteun

 • Ondersteuning van de persoon die verantwoordelijk is voor het opstellen van de begroting: hulp bij het verzamelen van de informatie die nodig is voor de voorbereiding van de begroting, de consolidatie van begrotingsaanvragen, de voorbereiding van begrotingspresentaties, de analyse van de volledigheid en coherentie, ...

 • Opstellen van specifieke begrotingsprognoses door middel van een analyse van de uitgaven en ontvangsten in de loop van het jaar.

5: SAP-sleutelgebruiker

 • Beheer van master-data in SAP om volledigheid, kwaliteit en consistentie te waarborgen in het monitoren van de uitgaven en inkomsten van de universiteit.

 • Deelname aan de verbetering en vereenvoudiging van de verschillende rapportage-instrumenten om de analyse en verantwoording van de rekeningen in relatie tot de begroting te vergemakkelijken.

Gewenst profiel

 • In het bezit zijn van een masterdiploma in management/boekhouding erkend door de FWB.

 • Personen met een buitenlands diploma en/of met een gelijkwaardigheid van de Vlaamse Gemeenschap, moeten een gelijkwaardigheid van hun diploma bekomen bij de Federatie Wallonië-Brussel: (equivalences.cfwb.be/index.php?id=486).

 • Minimaal 2 jaar ervaring hebben als management controller / financieel analist.

Vereiste kennis en vaardigheden :

 • Analytische en synthesevaardigheden.

 • Gevoel voor organisatie, nauwgezetheid en precisie.

 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatie.

 • Wees oplossingsgericht.

 • Vaardigheid in computerautomatiseringstools voor kantoren (met name Excel). Kennis van SAP is een troef.

Kwalificaties :

 • Ken en geniet van het werken en samenwerken binnen een team.

 • Goed omgaan met stress en situaties onder druk.

 • Het volgen van instructies en het volgen van procedures.

 • Autonomie en besluitvormingsvermogen.

 • Vermogen om vertrouwensrelaties op te bouwen, gemakkelijke en kwaliteitsvolle interacties met collega's op verschillende afdelingen te onderhouden.

Waarom solliciteren?

 • Een prettige en vriendelijke werkomgeving binnen een instelling met sterke maatschappelijke waarden.

 • Een dynamische werkomgeving op een groene en goed bereikbare universiteitscampus.

 • Een permanent en gediversifieerd opleidingsaanbod .

 • Een evenwicht tussen werk en privéleven (mogelijkheid tot telewerken onder bepaalde voorwaarden).

 • Een schaal in lijn met de FWB-schalen die rekening houdt met de opgedane ervaring (onder voorwaarden).

 • Extralegale voordelen (aantrekkelijke verlofregeling, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, tussenkomst in verplaatsingskosten, eindejaarspremie, toegang tot de bedrijfscrèche en een aankoopcentrale, en nog veel meer).

Interviewproces

 • Onderhoud

 • Oefen test

 • De functie moet zo snel mogelijk worden ingevuld.

Gelijkekansenbeleid :

 • Het personeelsbeleid van de ULB is gericht op diversiteit en gelijke kansen.

 • We werven kandidaten op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, nationaliteit, overtuigingen, handicap.

Redelijke aanpassingen in de selectieprocedure : 

 • Bent u een persoon met een handicap en wilt u profiteren van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure ? Aarzel niet om contact op te nemen met Sophie Veys (sophie.veys@ulb.be), Inclusion and Diversity Officer voor Administratief, Technisch, Management en Gespecialiseerd Personeel, die met u de aanpassingen van de selectietests en de voorwaarden van het interview zal bespreken.  Wees gerust op de vertrouwelijkheid van deze informatie.

Université Libre de Bruxelles - image n°1 - Meet My Job
Université Libre de Bruxelles - image n°2 - Meet My Job
Université Libre de Bruxelles - image n°3 - Meet My Job
Université Libre de Bruxelles - image n°4 - Meet My Job
Université Libre de Bruxelles - image n°5 - Meet My Job
Université Libre de Bruxelles - image n°6 - Meet My Job
Université Libre de Bruxelles - image n°7 - Meet My Job
Bekijk de galerij

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?