Image présentant l'entreprise Repair Together

Repair Together

Werpen? Echt niet! Laten we het samen oplossen!

Ontdek meer over ons

Repair Together is een ecologische, sociale en solidaire vereniging, die lokale initiatieven helpt en ondersteunt die worden gemobiliseerd voor een duurzaam gebruik van hulpbronnen. Het doel is om de middelen te bundelen die nodig zijn voor de oprichting, de ontwikkeling en het onderhoud van "Repair Cafés" in België, Brussel en Wallonië.

Uitbreiding van het netwerk: Repair Together ondersteunt de oprichting van nieuwe Repair Cafés. Het zorgt ook voor het onderhoud van het netwerk en het gevoel deel uit te maken van een "Repair"-gemeenschap.

De vzw is gemandateerd door de officiële organisatie Stichting Repair Café en werkt volgens een horizontaal en niet-hiërarchisch principe: elk Repair Café blijft autonoom.

Training en bewustmaking: Repair Together organiseert reparatietrainingen die gericht zijn op het uitbreiden van kennis over het hele netwerk en het vergroten van de expertise van vrijwillige reparateurs.

De vzw biedt ook activiteiten aan rond reparatie en circulaire economie. Deze activiteiten zijn gericht op zowel scholen als het grote publiek. Ze kunnen plaatsvinden als onderdeel van evenementen of op aanvraag.

Militeren: Repair Together maakt deel uit van een bredere beweging om over te stappen naar een meer circulaire economie en om geplande veroudering tegen te gaan.

Ze mobiliseren hun sterke punten en middelen, in samenwerking met andere actoren in de sector, in een beweging die pleit voor een wereldwijd erkend "recht op reparatie".

In 2016 overschreden ze de symbolische kaap van 100 Repair Cafés in het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Er zijn er vandaag meer dan 250 verspreid over heel België en meer dan 1200 wereldwijd (een cijfer dat voortdurend evolueert) ♻️ 🚀

Duurzaam gebruik van hulpbronnen

Duurzame en circulaire economie

Leren, trainen, sensibiliseren

Prijs voor de Sociale Economie

Een voorproefje van het team

Repair Together - image d'équipe - Meet My Job

Waar mogelijk en door rekening te houden met ieders professionele en privéagenda's, komt het team samen voor weekends op het platteland, teambuildingevenementen, restaurants of aperitieven om persoonlijke en collectieve overwinningen te vieren.

Waarom zou talent zich moeten aansluiten bij "Repair Together"?

"Floreren door een participatieve burgerdynamiek te stimuleren voor de transitie naar een duurzamere en inclusievere samenleving." - Luc van Repair Together.

De klein(en) + van Repair Together?

Menselijk contact, betrokkenheid, strijdbaarheid!

10

Medewerkers

35

Gemiddelde leeftijd

50 %

M/V-verdeling

Onze inzet voor een duurzame wereld

Image présentant l'impact n°0

Lokale impact

Naast het milieuvraagstuk smeden de Repair Cafés lokale banden tussen buren en bewoners van dezelfde wijk. Ze dragen bij tot de sociale cohesie en bevorderen een dynamiek van solidariteit van "helpende handen tussen buren"

Image présentant l'impact n°1

Gevolgen voor het milieu

Repair Together verdedigt en promoot herstel vanuit alle invalshoeken. Repareren zodat we niet meer onnodig weggooien, de levensduur van onze objecten verlengen, strijden tegen de schaarste aan hulpbronnen en de conflicten die dit met zich meebrengt, tegen geplande veroudering, anders bewust worden van consumptie, paradigma's veranderen, deel uitmaken van een circulaire economie, op weg naar zero waste.

Image présentant l'impact n°2

Maatschappelijke impact

Repair, reuse via de Repair Cafés en de andere missies die Repair Together ontwikkelt, werken rond assen en thema's zoals het milieu door het vermijden van afval, sociale cohesie door het weven van lokale banden, solidariteit, de overdracht van intergenerationele kennis.

Repair Together - image n°1 - Meet My Job
Repair Together - image n°2 - Meet My Job
Repair Together - image n°3 - Meet My Job
Repair Together - image n°4 - Meet My Job
Repair Together - image n°5 - Meet My Job
Repair Together - image n°6 - Meet My Job
Repair Together - image n°7 - Meet My Job
Repair Together - image n°8 - Meet My Job
Repair Together - image n°9 - Meet My Job
Bekijk de galerij

De jobs

image de l'entreprise undefined pour le poste de undefined

Spontane sollicitatie

Goed nieuws, ze zijn altijd op zoek naar nieuw talent..

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?