Image présentant l'entreprise Reload Yourself

Reload Yourself

Ten dienste van het herstel en de hervatting van de activiteiten

Ontdek meer over ons

Reload Yourself is de nieuwe Brusselse coöperatie voor de overname en heropleving van economische activiteiten die ten dienste staat van:

>Zelfstandigen en kleine bedrijven die een bedrijf willen overnemen of doorstarten.

>Werknemers die het bedrijf waar ze werken willen overnemen, ongeacht de economische gezondheid ervan.

>Werkzoekenden die via een project hun eigen job kunnen creëren om een bestaande activiteit over te nemen of nieuw leven in te blazen.

Door de overname, heropleving en overdracht van activiteiten te ondersteunen, hebben zij tot doel de duurzaamheid van de economische activiteiten te verzekeren, het scheppen van duurzame banen te ondersteunen en de knowhow in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behouden.

Reload Yourself is een JobYourself-initiatief dat wordt gesteund door de minister van Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en geïntegreerd in het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht.

Waarom zou Talent zich moeten aansluiten bij Reload Yourself?

  • Omdat ze de uitdaging willen aangaan van een innovatief project ten dienste van de ondernemers en ten dienste van de heropleving van de economische activiteit in Brussel;

  • Omdat ze willen werken binnen een multidisciplinair team dat juridische, menselijke, financiële en bedrijfsstrategische vaardigheden combineert;

  • Omdat ze willen werken in een "start-up" mindset in een erkende groep (JobYourself);

  • Omdat ze plezier en plezier willen combineren, maar ook efficiëntie en professionaliteit!

  • Want werken bij Reload Yourself (en bij JobYourself) rijmt met humor, flexibiliteit, anti-routine, ontmoetingen met inspirerende ondernemers... En vooral, avontuur, want ja, het ontwikkelen van een innovatieve activiteit op nationaal en internationaal niveau is een avontuur!

Coöperatief lid van de JobYourself groep

Hervatting en heropleving van de economische activ...

Steun voor het Brusselse economische weefsel

Gesteund door de minister van Tewerkstelling

Een voorproefje van het team

Reload Yourself - image d'équipe - Meet My Job

Hun multidisciplinair team omvat de vaardigheden die ondernemers nodig hebben om hun project uit te voeren (juridisch, financieel, menselijk, strategisch, enz.). Het Reload Yourself-team profiteert van de steun van de JobYourself- en DiES-teams  en van de activiteiten- en tewerkstellingscoöperaties die ook deel uitmaken van de JobYourself Group .  

Teambuilding events bij Reload Yourself: één keer per maand teamrestaurants; vergroening om de 6 maanden; en andere activiteiten aangeboden door nieuwe rekruten!

In het kader van de JobYourself Group: aperitief/after-work met alle teams die meerdere keren per jaar worden aangeboden; "Matinette", een gezellig online moment om het nieuws te delen en bij te praten; Verjaardagsfeestjes rond een goede taart...

3

Medewerkers

40

Gemiddelde leeftijd

50 %

M/V-verdeling

Onze inzet voor een duurzame wereld

Image présentant l'impact n°0

De missie van Reload Yourself bestaat erin de activiteiten, de knowhow en de toegevoegde waarde van de Brusselse economische activiteiten te behouden door middel van overname en heropleving in het kader van overdrachten of moeilijkheden waarmee ondernemers worden geconfronteerd.

Image présentant l'impact n°1

Op deze manier laten ze deze ondernemers uit hun isolement komen en hebben ze toegang tot alle benodigde expertise. 

Image présentant l'impact n°2

Daarnaast zijn ze bedoeld om de overname en het herstel van bedrijven door werkzoekenden en werknemers te vergemakkelijken.

Image présentant l'impact n°3

Het doel van Reload Yourself is ervoor te zorgen dat de activiteiten die deel uitmaken van het economisch, sociaal en ecologisch transitiebeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op lange termijn en in de mate van het mogelijke worden opgenomen.

Reload Yourself - image n°1 - Meet My Job
Reload Yourself - image n°2 - Meet My Job
Reload Yourself - image n°3 - Meet My Job
Reload Yourself - image n°4 - Meet My Job
Reload Yourself - image n°5 - Meet My Job
Reload Yourself - image n°6 - Meet My Job
Reload Yourself - image n°7 - Meet My Job
Reload Yourself - image n°8 - Meet My Job
Reload Yourself - image n°9 - Meet My Job
Reload Yourself - image n°10 - Meet My Job
Reload Yourself - image n°11 - Meet My Job
Bekijk de galerij

De jobs

Image présentant aucune offre
Geen andere vacature op dit moment

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?