Image présentant l'entreprise La Porte Verte

La Porte Verte

Naar een meer egalitaire samenleving

Ontdek meer over ons

Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting? Dat is de missie van La Porte Verte !

La Porte Verte is een multifunctioneel sociaal centrum dat in 1975 werd opgericht door de parochies van Molenbeek. La Porte Verte heeft tot doel de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente en haar omgeving te verbeteren en de integratie te bevorderen door middel van verschillende sociale initiatieven en vormen van ondersteuning voor kansarmen: sociale bijstand en opvang, voedselhulp, opleiding en sociaal-educatieve en culturele integratie, de strijd tegen schooluitval, opvang voor jonge kinderen, enz.

De Groene Deur verlicht het leed van veel gezinnen of geïsoleerde individuen. Van de 6 diensten die de vereniging aanbood, was de Sociale Dienst de eerste die het daglicht zag. Een van de belangrijkste pijlers van dit laatste is de voedselhulp, die op twee manieren vorm krijgt: via het sociale restaurant, dat het mogelijk maakt om geïsoleerde en behoeftige mensen een warm welkom te bieden, evenals een warme maaltijdservice tegen zeer lage prijzen, en via een distributiecentrum voor voedselpakketten.

Bij La Porte Verte streven ze vooral naar de autonomie en emancipatie van mensen. Naast de Sociale Dienst zijn er een huiswerkschool en een alfabetiseringscentrum opgericht om tegemoet te komen aan de vraag naar bijles en Franse lessen van allochtone inwoners die de Sociale Dienst bezoeken. Ze hebben ook een crèche geopend voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

In 47 jaar inzet is La Porte Verte uitgegroeid tot een belangrijke speler in de ontwikkeling van de lokale gemeenschap met het oog op een betere levenskwaliteit en integratie. Met veel projecten in het achterhoofd is La Porte Verte op zoek naar nieuwe talenten om hun team van meer dan 50 medewerkers te vervolledigen! Dus, ben je klaar om deel te nemen aan dit menselijke avontuur?

Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

Veelzijdig Helpcentrum

1e sociaal restaurant in Brussel

+ 11000 maaltijden uitgedeeld in 2021

Een voorproefje van het team

La Porte Verte - image d'équipe - Meet My Job

La Porte Verte is een heel team dat gedreven en geleid wordt door solidariteit en menselijke waarden!

Bij La Porte Verte is er geen gebrek aan cohesie en de leden brengen graag tijd door in teamverband. Ze ontmoeten elkaar vaak voor een drankje voor speciale gelegenheden zoals oudejaarsavond, aankomst en vertrek van werknemers, verjaardagen, enz. Ze organiseren ook diensten van een halve dag en vieren de Dag van het Personeel in juni; Het is een kans om sterke relaties te smeden buiten de professionele omgeving!

Leuk weetje: tijdens de covid 19-pandemie kreeg het team te maken met een enorme toename van het aantal hulpaanvragen. In 2021 bereidden ze bijna 11.000 maaltijden, 4000 meer dan voor de crisis. Het is dankzij deze cohesie en geest van solidariteit dat de teams van de Groene Deur erin geslaagd zijn om zoveel mogelijk mensen te helpen in een moeilijke context.

51

Medewerkers

36

Gemiddelde leeftijd

50 %

M/V-verdeling

Onze inzet voor een duurzame wereld

Image présentant l'impact n°0

La Porte Verte voert een globale en veelzijdige actie ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting door middel van 6 verschillende diensten: een sociale dienst, een sociaal restaurant, een huiswerkschool, een alfabetiseringscentrum, een voedselhulpcentrum en een crèche. Dankzij deze diensten kan La Porte Verte diverse en complementaire doelstellingen vervullen, zoals sociale basisbijstand, voedselhulp, onderwijs, opleiding, begeleiding, preventie, opvang voor jonge kinderen, enz.

Image présentant l'impact n°1

La Porte Verte heeft besloten zich in te zetten voor een meer egalitaire wereld en bevordert de integratie en emancipatie van kansarme bevolkingsgroepen. Aan de ene kant helpt La Porte Verte de allerarmsten om genoeg te eten te hebben. Ze hebben inderdaad een sociaal restaurant dat het hele jaar door geopend is en dat warme gerechten aanbiedt tegen een lagere prijs in een familiale en warme omgeving. Daarnaast is er het voedselhulpcentrum Snijboontje-bis, dat wekelijks voedselpakketten uitdeelt aan mensen in nood. Of het nu in het restaurant of in het helpcentrum is, de begunstigden staan altijd in contact met maatschappelijk werkers die hen helpen bij hun dagelijkse procedures.

Image présentant l'impact n°2

Aan de andere kant zijn onderwijs en training een integraal onderdeel van de missies van de vereniging. Daarom besloten ze een alfabetiseringscentrum, een huiswerkschool en een crèche voor kinderen van 0 tot 3 jaar op te richten. In totaal helpt La Porte Verte elk jaar meer dan 5000 begunstigden in de stad en de omgeving dankzij hun diensten. De vereniging is goed ingeburgerd en wordt lokaal en regionaal erkend.

Image présentant l'impact n°3

De kleine + :  La Porte Verte is begonnen aan zijn groene verschuiving ! Respect voor het milieu is nu een belangrijk aandachtspunt voor de verschillende afdelingen van de vereniging. Zo proberen ze actief deel te nemen aan de strijd tegen voedselverspilling door een deel van het onverkochte voedsel terug te winnen. Deze kunnen vervolgens worden herverdeeld onder mensen in nood.

Door sociaal werk elke dag centraal te stellen in haar acties, werkt La Porte Verte aan een wereld waarin sociale ongelijkheden geen plaats hebben. Daarom zijn we er trots op hen te ondersteunen.

La Porte Verte - image n°1 - Meet My Job
La Porte Verte - image n°2 - Meet My Job
La Porte Verte - image n°3 - Meet My Job
La Porte Verte - image n°4 - Meet My Job
La Porte Verte - image n°5 - Meet My Job
La Porte Verte - image n°6 - Meet My Job
La Porte Verte - image n°7 - Meet My Job
La Porte Verte - image n°8 - Meet My Job
La Porte Verte - image n°9 - Meet My Job
La Porte Verte - image n°10 - Meet My Job
La Porte Verte - image n°11 - Meet My Job
Bekijk de galerij

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?