Image présentant l'entreprise Kaya

Kaya

Belgische Coalitie van Ecopreneurs

  • Associaties & NGO's, Ecologie & milieu
  • Brussel

Ontdek meer over ons

Hoe kan een regeneratieve economie worden ingezet door er het referentiemodel van te maken? Dat is de missie die de vzw Kaya zichzelf heeft gesteld.

Samenbrengen van mensen die anders zaken doen
Kaya is de Belgische coalitie van ecopreneurs. Het brengt bedrijven samen die een duurzame bijdrage willen leveren aan het behoud van de natuur en de menselijke bloei. Ondernemers van de ecologische transitie, de leden zijn 'game changers', of het nu gaat om zelfstandigen, kleine of middelgrote ondernemingen. Ze zijn zich ervan bewust dat lineaire bedrijfsmodellen, die alleen rekening houden met economische indicatoren, niet langer houdbaar zijn en dat het nu dringend is om anders te ondernemen.

Het begon allemaal in april 2019 toen Kaya in de nasleep van de klimaatmarsen besloot om samen met 50 bedrijven  de Business Coalition for the Ecological Transition te vormen.

De stem van ecopreneurs uitdragen
Kaya wil een woordvoerder zijn voor ecopreneurs in de politieke en economische wereld. Hun ambities zijn hoog als het gaat om duurzaamheid. Dit impliceert radicale systeemveranderingen. Binnen de ecologische transitiebeweging is Kaya voorstander van samenwerking: met academici zoals in het Sophia-plan, of met andere verenigingen of niet-gouvernementele organisaties. Het streeft ernaar bij te dragen aan het ontstaan van een veerkrachtige, ondersteunende en duurzame samenleving.

Een pleidooi voor een regeneratieve economie
Kaya's doel is om de ecologische transitie te versnellen. Het pleit voor een paradigmaverschuiving, voor de aanpassing van de economie aan klimaat-, milieu- en maatschappelijke uitdagingen, om deze verenigbaar te maken met de grenzen van de planeet. Het bedrijf moet zichzelf opnieuw uitvinden en een nieuwe relatie aangaan met de levenden, de uitbuiting van de natuur verhelpen en deze regenereren ten behoeve van toekomstige generaties. Het zal des te veerkrachtiger zijn als zijn belanghebbenden zich inzetten voor een missie die zinvol en impactvol is voor het algemeen belang.

Resoneert collectief handelen voor een betere wereld met jou? Sluit je dan aan bij Kaya's dreamteam!

Meer dan 500 betrokken bedrijven

Doel: een regeneratieve economie

Ecologische en solidaire transitie van de economie

Ecopreneur-ecosysteem

Een voorproefje van het team

1699526763412_design-sans-titre-1.jpg - image d'équipe - Meet My Job

De Kaya-coalitie en Ecopreneurs Belgium zijn gefuseerd tot één vzw. Deze nieuwe alliantie werkt samen met Belgische ondernemers in de transitie. Door samen te werken, geven deze twee structuren meer gewicht aan hun acties.

Kaya verenigt meer dan 250 bedrijven die de duurzame economie in België ontwikkelen.

Het ledenbestand van de vereniging bestaat nu voornamelijk uit vrijwilligers. Ze willen een groter, jonger, dynamischer team creëren, met als gemeenschappelijk doel een betere wereld op te bouwen.

Toekomstige medewerkers krijgen de kans om in de voorhoede te staan van dit grote project van vandaag en morgen.

2

Medewerkers

35

Gemiddelde leeftijd

50 %

M/V-verdeling

Onze inzet voor een duurzame wereld

Image présentant l'impact n°0

Kaya richt zich op vier van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: (9) Industrie, Innovatie en Infrastructuur; (11) Duurzame steden en gemeenschappen; (13) bestrijding van de klimaatverandering; (17) Partnerschappen voor de verwezenlijking van de doelstellingen.

Image présentant l'impact n°1

Geconfronteerd met de klimaatproblematiek houdt Kaya een pleidooi, bestaande uit 10 kernmaatregelen voor een regeneratieve economie. Het belangrijkste doel is om te streven naar een vermindering van de wereldwijde uitstoot met 80% in 2030.

Image présentant l'impact n°2

Door lokale producenten en verwerkers te ondersteunen, heeft Kaya een positieve impact op de voedsel- en landbouwsector. Door leegstaande woningen voor daklozen op te eisen, handelt zij ook op het gebied van huisvesting.

Image présentant l'impact n°3

In het kader van de COVID-19-crisis werkte Kaya mee aan het Sophia-plan, waarin 105 transitiewetenschappers een economisch herstel voorstelden dat afwijkt van de status quo. In mei 2020 werd dit plan voorgesteld aan de minister-president en de regionale minister-presidenten en aan alle partijleiders. Sindsdien hebben degenen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het Sophia-plan regelmatig geïntervenieerd bij specifieke lokale ministeries om een duurzaam en veerkrachtig economisch herstel voor ogen te hebben.

Om al deze redenen zijn we er trots op de Kaya Coalitie te steunen.

Kaya - image n°1 - Meet My Job
Kaya - image n°2 - Meet My Job
Kaya - image n°3 - Meet My Job
Kaya - image n°4 - Meet My Job
Kaya - image n°5 - Meet My Job
Bekijk de galerij

De jobs

image de l'entreprise undefined pour le poste de undefined

Spontane sollicitatie

Goed nieuws, ze zijn altijd op zoek naar nieuw talent..

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?