Image présentant l'entreprise CPAS Woluwe-Saint-Lambert pour le job Hoofdverpleegkundige (m/v/x)

Hoofdverpleegkundige (m/v/x)

 • Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel)
 • Geen telewerken toegestaan
 • Voltijds
 • Tussen 1 en 5 jaar

Functieomschrijving

Het Openbaar Centrum voor Sociale Actie van Sint-Lambrechts-Woluwe werft een hoofdverpleegkundige (m/v/x) aan meteen voltijds contract van onbepaalde duur in het BH5-schaaltje van het ambtenarenapparaat met een snelle startdatum voor het Thuiscentrum Sint-Lambertus en het Kort Verblijf Lise Thiry van de Dienstverlenende en Zorginstellingen.

De rol van deze dienst is om de kwaliteit van de zorg voor bewoners te waarborgen door de autonomie te behouden en de gezondheid van de bewoner op fysiek, psychologisch en sociaal niveau te verbeteren.

Het doel is om de goede werking van de instelling te waarborgen en de kwaliteit van de zorg te optimaliseren.

 Om dit te doen, moet de hoofdverpleegkundige de volgende taken uitvoeren:

Toezicht houden op medewerkers :

 • Verdeel het werk, de planning;

 • Pas het bestaande schema aan de behoeften van de eenheid aan;

 • Medewerkers aansturen en motiveren;

 • Toezicht houden op medewerkers;

 • Hun behoeften detecteren (opleiding, operationele interviews, enz.).

Organiseren van zorg en controle van zorgactiviteiten :

 • Zorgen voor de kwaliteit van de zorg (zorgplan, instructies toepassen);

 • Zorgdossiers bijwerken, KATZ-schaalbeoordelingen uitvoeren;

 • Zorg ervoor dat werknemers over de nodige apparatuur beschikken;

 • Problemen met betrekking tot de werking van het apparaat oplossen, ...  

Optimaliseer de dienstverlening aan de bewoners :

 • In overleg met collega's, het multidisciplinaire team en het management overleggen over ervaringen, problemen, klachten en voorstellen doen voor verbetering hierin.

In samenwerking met de collega's hoofdverpleging:

 • Het creëren van een volwaardige leefruimte en thuis voor bewoners, waar optimale assistentie en zorg worden gecombineerd met een zo comfortabel mogelijk verblijf;

Coördineren en uitwisselen van relevante informatie met andere afdelingen om activiteiten te coördineren.

Gewenst profiel

 • In het bezit zijn van het A1-verpleegkundig diploma en het verpleegkundig visum.

Gedragsvaardigheden :

 • Het vermogen hebben om te luisteren, zich in te leven en te begrijpen;

 • Respecteer de regels van vertrouwelijkheid en beroepsgeheim;

 • Kritisch staan tegenover de beroepspraktijk en het vermogen hebben om zichzelf in vraag te stellen met het oog op evolutie;

 • Wees soucieux.se van het algemene welzijn van ouderen en gedesoriënteerde ouderen, hun veiligheid en respect voor hun waardigheid en waardeer het relationele aspect.

Technische vaardigheden:

 • Beschikken over management-, team- en projectmanagementvaardigheden, cohesie en teamgeest kunnen implementeren, goed zijn in dialoog, in staat zijn om mogelijke conflicten te beheersen en een team weten te motiveren;

 • Beschikbaar zijn en bereid zijn om, indien nodig, in te grijpen in de zorg (ook in het weekend of op feestdagen);

 • Gevoel voor organisatie hebben en in staat zijn om projecten te ondersteunen en tot bloei te brengen;

 • Wees rigoureux.se en in staat om kalm en zelfbeheerst te reageren. Deze striktheid geldt ook voor de opvolging van administratieve dossiers.

Bijkomende  voordelen:

 • In het bezit zijn van een diploma in gezondheidsmanagement;

 • Aantoonbare ervaring hebben in een OCMW in een rusthuis;

 • Kennis hebben van het Nederlands en in het bezit zijn van het Selor taalcertificaat, dat overeenstemt met jouw functieniveau.

Waarom solliciteren?

 • Een bruto maandsalaris op voltijdse basis, inclusief een bonus van 11% van minstens € 4.160,62  met een hervatting van de nuttige anciënniteit en in verband met de functie mits voorlegging van volledige en geldige bewijsstukken (tot 10 jaar in de privésector en 15 jaar in de publieke sector); 

 • Een eindejaarspremie;

 • Een maandelijkse tweetaligheidspremie (als het Selor-attest voldoende is); 

 • Maaltijdcheques ;

 • Hospitalisatieverzekering;

 • Een korting van 10% bij Ethias voor verzekeringen op individuele basis;

 • Diverse voordelen via de collectieve sociale dienst (huwelijkspremie, geboortetoelage, tussenkomst in bepaalde buitengewone uitgaven, enz.).

Mogelijke interventies in het woon-werkverkeer afhankelijk van de persoonlijke situatie:

 • Gratis openbaar vervoer (MIVB, de Lijn, NMBS, Tec); 

 • Toegang tot gratis parkeergelegenheid;

 • Een fietsbonus (€ 0,27/km); 

 • Een voetgangersbonus (€ 0,27/km).

Een aangename werkomgeving, met respect voor het evenwicht tussen werk en privéleven en in volle evolutie :

 • Een collegiale dynamiek, die professionaliteit en efficiëntie bepleit in een geest van innovatie, creativiteit, transparantie en respect voor het personeel ;

 • Een voordelig aantal vrije dagen (ongeveer 40 dagen in een voltijdse baan); 

 • Een verloftegoed bij indiensttreding ;

 • Ondersteuning van interne mobiliteit (verticaal en horizontaal) en de ontwikkeling van vaardigheden door middel van een individueel en aangepast opleidingsplan.

Openingstijden :

Variabele openingstijden van maandag tot en met vrijdag (vroeg tijdslot: tussen 06:45 en 10:00 uur voor aankomst – 14:45 en 18:00 uur voor vertrek ; laat tijdslot: tussen 12:00 en 12:15 uur voor aankomst – 20:00 en 20:15 uur voor vertrek) + service van een weekend / 3 (afwisselend een vroeg weekend / een laat weekend).

Recuperatie van de zaterdag werkte de week ervoor en de zondag werkte de week erna.

Interviewproces

De geselecteerde kandidaten zullen worden gecontacteerd om deel te nemen aan het selectieproces, dat zal plaatsvinden in 2 fasen , elk selectief :

 • Een selectief schriftelijk examen

 • Een mondeling examen

Heb je een functiebeperking, leerstoornis of ziekte, wil je profiteren van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure ? Vermeld dit in je aanvraag. Wij zorgen ervoor dat de omstandigheden zo goed mogelijk worden aangepast, zodat u zich in de beste omstandigheden kunt presenteren.

 

 

CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°1 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°2 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°3 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°4 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°5 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°6 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°7 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°8 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°9 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°10 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°11 - Meet My Job
Bekijk de galerij

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?