Image présentant l'entreprise CPAS Woluwe-Saint-Lambert pour le job Data Protection Officer (m/f/x)

Data Protection Officer (m/f/x)

 • Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel)
 • Gedeeltelijk telewerken toegestaan
 • Voltijds
 • < 2 jaar

Functieomschrijving

Het Openbaar Centrum voor Sociale Actie van Sint-Lambrechts-Woluwe werft een functionaris voor gegevensbescherming (m/v/x) aan met een voltijds contract van onbepaalde duur in schaal A1 van het ambtenarenapparaat, met een zo spoedig mogelijke indiensttreding voor de dienst van het secretariaat-generaal.
De rol van de eenheid is om toe te zien op de naleving van de AVG, adviezen en aanbevelingen uit te brengen, eventuele incidenten te registreren en een jaarplan op te stellen.

De functie van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is tweeledig :

1) De DPO is verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van de toegang tot sociale gegevens, het gebruik ervan, de fysieke en computeropslag, de gebruikers van deze gegevens, het herstel van deze gegevens en de naleving van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Daartoe is hij/zij verantwoordelijk voor:

 • Verzamel relevante documentatie over informatiebeveiliging  ;

 • De Raad voor Sociale Actie een verduidelijking te verschaffen over het veiligheidsbeleid dat voor het Centrum het meest relevant is;

 • Organiseren van de maatregelen die moeten worden genomen om te voldoen aan de minimale veiligheidsnormen die worden opgelegd door de wettelijke en/of reglementaire bepalingen in de instelling, met inbegrip van het BCSS; 

 • Schrijven van en deelnemen aan de implementatie van beveiligingsbeleid en -procedures;

 • Controleren of de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd ;

 • Bevorder de naleving van de veiligheidsregels en het veiligheidsbevorderende gedrag van het personeel.

 2) De DPO ziet er ook op toe dat het Centrum in overeenstemming is met het wettelijk kader met betrekking tot persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Daartoe is hij/zij verantwoordelijk voor:

 • Om de verschillende diensten van het OCMW te kennen en de gegevensverwerking die er wordt uitgevoerd te documenteren ;

 • Advies en aanbevelingen geven aan de secretaris en werknemers over verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming ;

 • Implementeer een AVG-conform gegevensbeheerbeleid ;

 • Opstellen van het actieplan voor naleving en bijhouden van documentatie onder " Verantwoording " ;

 • Deelnemen aan de analyse van risico's en effecten met betrekking tot gegevensbescherming voor de geplande verwerkingsactiviteiten en een jaarverslag indienen bij de secretaris-generaal ;

 • Ervoor zorgen dat er binnen het Centrum een cultuur van gegevensbescherming heerst door het personeel op te leiden en bewust te maken en door toe te zien op de naleving van de verordening;

 • De rechten van de betrokken personen te waarborgen en hun bevoorrechte contactpersoon te zijn;

 • Samenwerken met de toezichthoudende autoriteit en hun aanspreekpunt zijn;

 • Omgaan met eventuele incidenten.

Gewenst profiel

Voorwaarden voor deelname aan de selectie :

 • In het bezit zijn van een masterdiploma in informatica of rechten OF in het bezit zijn van een masterdiploma en een eerste relevante ervaring hebben in een gelijkaardige functie of in security en risk management.

Gedragsvaardigheden :

 • Wees een uitstekende communicator – trainer – bemiddelaar (overtuigend in plaats van dwingend);

 • Vermogen om stress, ongepaste invloeden en vooroordelen te weerstaan;

 • Wees discreet, respectueux.se vertrouwelijk, ethisch en eerlijk ;

 • Blijk geven van proactiviteit, initiatief/analytisch vermogen, dynamiek, nauwgezetheid en organisatie ;

 • Oplossings- en resultaatgericht zijn;

 • Om zelfstandig te kunnen werken.

Technische vaardigheden:

 • Een goede kennis hebben van de wetten en reglementen die de activiteit van het OCMW regelen OF bereid zijn deze te bestuderen en zich voortdurend in deze onderwerpen te begeven;

 • Een goede kennis hebben van de AVG, wettelijke bepalingen over informatiebeveiliging OF bereid zijn om te studeren en voortdurend bij te scholen op deze gebieden;

 • Je hebt een goede beheersing van de Office-suite en informatietechnologie in het algemeen ;

 • Uitstekende schrijfvaardigheid.

 Bijkomende voordelen:

 • Kennis hebben van het Nederlands en in het bezit zijn van het Selor taalcertificaat, dat overeenstemt met uw functieniveau ;

 • In staat zijn om mondeling en schriftelijk in het Engels te communiceren.

Waarom solliciteren?

 • Een bruto maandsalaris op basis van een voltijds minimum van 3836,58 euro met een hervatting van nuttige anciënniteit en in verband met de functie mits voorlegging van volledige en geldige bewijsstukken (tot 10 jaar in de privésector en 15 jaar in de publieke sector);

 • Een eindejaarspremie;

 • Een maandelijkse tweetaligheidspremie (als het Selor-attest voldoende is);

 • Maaltijdcheques ;

 • Diverse voordelen via de collectieve sociale dienst (huwelijkspremie, geboortetoelage, tussenkomst in bepaalde uitzonderlijke uitgaven, enz.);

 • Hospitalisatieverzekering;

 • Een korting van 10% bij Ethias voor verzekeringen op individuele basis;

 • Terbeschikkingstelling van een laptop voor professioneel gebruik.

Mogelijke interventies in het woon-werkverkeer afhankelijk van de persoonlijke situatie:

 • Gratis openbaar vervoer (MIVB, de Lijn, NMBS, Tec);

 • Toegang tot gratis parkeergelegenheid;

 • Een fietsbonus ;

 • Een voetgangersbonus.

Een aangename werkomgeving, met respect voor het evenwicht tussen werk en privéleven en in volle evolutie :

 • Een collegiale dynamiek, die professionaliteit en efficiëntie bepleit in een geest van innovatie, creativiteit, transparantie en respect voor het personeel ;

 • Een voordelig aantal vrije dagen (ongeveer 40 dagen in een voltijdse baan);

 • Een verloftegoed bij indiensttreding ;

 • Een mobiele werktijd die een aankomst tussen 6.30 en 10.00 uur en een vertrek tussen 15.00 en 20.00 uur mogelijk maakt;

 • Een mogelijkheid tot telewerken (volgens onze regels);

 • Ondersteuning van interne mobiliteit (verticaal en horizontaal) en de ontwikkeling van vaardigheden door middel van een individueel en aangepast opleidingsplan.

Interviewproces

Geïnteresseerd ?

Om te solliciteren, gaat u naar onze website: https://www.cpas1200.be waar u al onze vacatures vindt in het tabblad "Vacatures".

Heb je een functiebeperking, leerstoornis of ziekte, wil je profiteren van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure ? Vermeld dit in je aanvraag. Wij zorgen ervoor dat de omstandigheden zo goed mogelijk worden aangepast, zodat u zich in de beste omstandigheden kunt presenteren.

CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°1 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°2 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°3 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°4 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°5 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°6 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°7 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°8 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°9 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°10 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°11 - Meet My Job
Bekijk de galerij

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?