Image présentant l'entreprise CPAS Woluwe-Saint-Lambert pour le job Manager Overheidsopdrachten (m/v/x)

Manager Overheidsopdrachten (m/v/x)

 • Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel)
 • Gedeeltelijk telewerken toegestaan
 • Voltijds
 • < 3 jaar
 • Tussen 25 en 50 K / jaar

Functieomschrijving

Het Openbaar Centrum voor Sociale Actie van Sint-Lambrechts-Woluwe werft een verantwoordelijke overheidsopdrachten (m/v/x) aan met een voltijds contract van onbepaalde duur in schaal A1 van het ambtenarenapparaat, met een zo spoedig mogelijke indiensttreding voor het departement van het secretariaat-generaal.

De rol van deze dienst bestaat erin een gecentraliseerde ondersteunende dienst aan te bieden aan alle diensten van de OCMW's die een contract moeten afsluiten, om aan de behoeften van de diensten te voldoen door het beste aanbod te krijgen van leveranciers, contractanten of dienstverleners (kwaliteit, kosten, termijnen en diensten) en door de kosten te optimaliseren.

Om dit te doen, zal de Public Procurement Manager voornamelijk de volgende taken uitvoeren:

Beheer van overheidsopdrachten van A tot Z :

 • Vanuit het perspectief van "projectmanagement" (resultaatgericht: voldoen aan behoeften, budgettaire en wettelijke vereisten binnen de gegeven termijnen);

 • In overeenstemming met regelgeving en bindende administratieve procedures;

 • Onderhandelingen voeren wanneer deze zijn toegestaan door de wetgeving inzake overheidsopdrachten;

Zowel zelfstandig als in samenwerking:

 • Schrijven van specificaties en rapporten ;

 • Gunning van contracten na analyse van de offertes ;

 • Beheren van relaties met contractanten ;

 • De verschillende diensten van het OCMW bijstaan en samenwerken bij het opstellen van hun functionele behoeften, en mogelijke oplossingen identificeren in het kader van overheidsopdrachten om aan hun behoeften te voldoen en offertes te bekomen met de beste prijs-kwaliteitverhouding in overeenstemming met de behoeften van de OCMW's;

 • Prospectie bij verschillende leveranciers, dienstverleners en aannemers ;

 • Up-to-date houden van de kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en zorgen voor juridisch toezicht.

Gewenst profiel

 • In het bezit zijn van een masterdiploma in de rechten ;

Gedragsvaardigheden :

 • Toon nauwkeurigheid, autonomie, veelzijdigheid, nieuwsgierigheid en nauwgezetheid ;

 • Wees een integer persoon en respecteer de vertrouwelijkheid ;

 • Gevoel voor organisatie hebben en op zoek zijn naar oplossingen ;

 • Wees bestand tegen stress en haal deadlines ;

 • Wees een teamspeler en toon een goede interpersoonlijke communicatie;

 • Kijk kritisch naar de beroepspraktijk en stel jezelf in vraag met het oog op evolutie.

Technische vaardigheden:

 • Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten  ;

 • Uitstekende schrijfvaardigheid ;

 • Weten hoe je klassieke kantoorautomatiseringstools moet gebruiken – Outlook, Word, Excel – en specifieke software kunnen ontdekken ;

 • Vertrouwd zijn met het e-procurement platform en vertrouwd zijn met Télémarc/Digiflow.

Bijkomende voordelen:

 • Aantoonbare ervaring hebben in het OCMW binnen een dienst Overheidsopdrachten;

 • Idealiter heb je kennis van het Nederlands en ben je in het bezit van het Selor-taalcertificaat, dat overeenkomt met je functieniveau.

Waarom solliciteren?

 • Een bruto maandsalaris op basis van een voltijds minimum van 3836,58 euro met een hervatting van nuttige anciënniteit en in verband met de functie mits voorlegging van volledige en geldige bewijsstukken (tot 10 jaar in de privésector en 15 jaar in de publieke sector);

 • Een eindejaarspremie;

 • Een maandelijkse tweetaligheidspremie (als het Selor-attest voldoende is);

 • Maaltijdcheques ;

 • Diverse voordelen via de collectieve sociale dienst (huwelijkspremie, geboortetoelage, tussenkomst in bepaalde uitzonderlijke uitgaven, enz.);

 • Hospitalisatieverzekering;

 • Een korting van 10% bij Ethias voor verzekeringen op individuele basis.

 • Terbeschikkingstelling van een laptop voor professioneel gebruik.

Mogelijke interventies in het woon-werkverkeer afhankelijk van de persoonlijke situatie:

 • Gratis openbaar vervoer (MIVB, de Lijn, NMBS, Tec);

 • Toegang tot gratis parkeergelegenheid;

 • Een fietsbonus ;

 • Een voetgangersbonus.

Een aangename werkomgeving, met respect voor het evenwicht tussen werk en privéleven en in volle evolutie :

 • Een collegiale dynamiek, die professionaliteit en efficiëntie bepleit in een geest van innovatie, creativiteit, transparantie en respect voor het personeel ;

 • Een voordelig aantal vrije dagen (ongeveer 40 dagen in een voltijdse baan);

 • Een verloftegoed bij indiensttreding ;

 • Een mobiele werktijd die een aankomst tussen 6.30 en 10.00 uur en een vertrek tussen 15.00 en 20.00 uur mogelijk maakt;

 • Een mogelijkheid om tot 2 dagen per week voltijds te telewerken (volgens ons reglement);

 • Ondersteuning van interne mobiliteit (verticaal en horizontaal) en de ontwikkeling van vaardigheden door middel van een individueel en aangepast opleidingsplan.

Interviewproces

 • Toepassen!

 • Ons team kan contact met u opnemen voor een sollicitatiegesprek als uw sollicitatie succesvol is.

 • Welkom bij de OCMW-familie!

Heb je een functiebeperking, leerstoornis of ziekte, wil je profiteren van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure ? Vermeld dit in je aanvraag. Wij zorgen ervoor dat de omstandigheden zo goed mogelijk worden aangepast, zodat u zich in de beste omstandigheden kunt presenteren.

CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°1 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°2 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°3 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°4 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°5 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°6 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°7 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°8 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°9 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°10 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°11 - Meet My Job
Bekijk de galerij

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?