Image présentant l'entreprise CPAS Woluwe-Saint-Lambert pour le job Energiecoördinator - Huisvesting (m/v/x)

Energiecoördinator - Huisvesting (m/v/x)

 • Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel)
 • Gedeeltelijk telewerken toegestaan
 • Voltijds
 • < 2 jaar
 • Tussen 25 en 50 K / jaar

Functieomschrijving

Het Openbaar Centrum voor Sociale Actie van Sint-Lambrechts-Woluwe werft een Coördinator Energie - Huisvesting (m/v/x) aan met een voltijds contract van onbepaalde duur in schaal B4 van het ambtenarenapparaat, met indiensttreding op 1 september 2024 voor deafdeling Energie-Huisvesting van het Departement Sociale Actie.

In het kader van de organieke wet van het OCMW van 8 juli 1976 en het beginsel dat eenieder in staat moet worden gesteld een menswaardig leven te leiden:

De opdracht van de energiedienst is het ondersteunen en waarborgen van de toegang tot rechten en sociale en energiebegeleiding voor gebruikers , rekening houdend met hun algemene situatie (sociaal, financieel, medisch, administratief).

De missie van de huisvestingsdienst is het bevorderen van de toegang tot en het behoud van aanvragers van hulp in fatsoenlijke, aangepaste huisvesting en betaalbare huurprijzen, maar ook het openstellen van de toegang tot sociale bijstandsrechten op het gebied van huisvesting.

Daartoe zal de coördinator Energie - Huisvesting, onder het gezag van het hoofd van de afdeling Huisvesting en Energie, de volgende taken moeten uitvoeren:

 • Coördinatie op het terrein van de uitvoering van het sociaal beleid van het Centrum ten behoeve van het publiek, gesteund op basis van de artikelen 57 tot en met 68 van de organieke wet, op het gebied van rationeel energiegebruik en zorg voor het toezicht op de onderwijsdossiers op het gebied van huisvesting en energie; 

 • Oefent rechtstreeks gezag uit over het personeel van de afdeling huisvesting en energie op het gebied van teambeheer, ondersteuning en ontwikkeling van vaardigheden ;

 • Ontwikkelen van samenwerking met het afdelingshoofd ;

 • De referentiepersoon zijn voor gecoördineerde projecten;

 • Vervang de Huisvestings- en Energiemanager in zijn/haar opdrachten en zorg voor back-up op beide onderwerpen in geval van afwezigheid.

Gewenst profiel

Voorwaarden voor deelname aan de aanwerving :

 • In het bezit zijn van een bachelordiploma dat toegang geeft tot niveau B-functies in het ambtenarenapparaat.

Gedragsvaardigheden :

 • In staat zijn om de volgende vaardigheden aan te tonen met betrekking tot medewerkers : leiderschap, zin voor dienstbaarheid, luisteren, vermogen om te kaderen en te confronteren, kalmte en assertiviteit, ethiek, vermogen om te bemiddelen ;

 • In staat zijn om de volgende vaardigheden te demonstreren aan collega's van het leidinggevend personeel : teamgeest, zin voor samenwerking, solidariteit ;

 • In staat zijn om de volgende vaardigheden met betrekking tot werk aan te tonen: betrokkenheid, autonomie, initiatief en oplossingsgerichtheid, nauwgezetheid, assertiviteit, verantwoordelijkheidsgevoel.

Technische vaardigheden:

 • Kennis hebben van de wetgeving inzake energie en huisvesting, de OCMW-wetgeving en het institutionele en associatieve netwerk van het Brussels Gewest;

 • Vermogen om de activiteiten van de afdeling te plannen, te organiseren en te begeleiden, ervoor te zorgen dat de doelstellingen efficiënt en op tijd worden bereikt;

 • Demonstreer teammanagementvaardigheden: in staat zijn om een team van maatschappelijk werkers te leiden, te motiveren en te ontwikkelen, samenwerking en samenwerking te bevorderen;

 • In staat zijn om de behoeften van begunstigden op een nauwkeurige manier te analyseren en te evalueren en gepersonaliseerde interventieplannen te ontwikkelen;

 • De teams begeleiden en ondersteunen om psychosociale ondersteuning te bieden aan de begunstigden, hen te begeleiden bij hun administratieve procedures en hen de nodige middelen ter beschikking te stellen;

 • Networking.

Bijkomende voordelen :

 • Aantoonbare ervaring hebben als OCMW-manager in een sociale dienst, bij voorkeur gerelateerd aan energie en/of huisvesting ;

 • Kennis hebben van het Nederlands en in het bezit zijn van het Selor taalcertificaat, dat overeenstemt met jouw functieniveau.        

Waarom solliciteren?

 • Een bruto maandsalaris op basis van een voltijds minimum van 3639,27 euro met een hervatting van nuttige anciënniteit en in verband met de functie mits voorlegging van volledige en geldige bewijsstukken (tot 10 jaar in de privésector en 15 jaar in de publieke sector);

 • Een eindejaarspremie;

 • Een maandelijkse tweetaligheidspremie (als het Selor-attest voldoende is); 

 • Maaltijdcheques ;

 • Diverse voordelen via de collectieve sociale dienst (huwelijkspremie, geboortetoelage, tussenkomst in bepaalde uitzonderlijke uitgaven, enz.);

 • Hospitalisatieverzekering;

 • Een korting van 10% bij Ethias voor verzekeringen op individuele basis;

 • Terbeschikkingstelling van een laptop voor professioneel gebruik.

Mogelijke interventies in het woon-werkverkeer afhankelijk van de persoonlijke situatie:

 • Gratis openbaar vervoer (MIVB/de Lijn/NMBS/Tec);

 • Toegang tot gratis parkeergelegenheid;

 • Een fietsbonus ;

 • Een voetgangersbonus.

Een aangename werkomgeving, met respect voor het evenwicht tussen werk en privéleven en in volle evolutie :

 • Een collegiale dynamiek, die professionaliteit en efficiëntie bepleit in een geest van innovatie, creativiteit, transparantie en respect voor het personeel ;

 • Een voordelig aantal vrije dagen (ongeveer 40 dagen in een voltijdse baan);

 • Een verloftegoed bij indiensttreding ;

 • Een mobiele werktijd die een aankomst tussen 6.30 en 10.00 uur en een vertrek tussen 15.00 en 20.00 uur mogelijk maakt;

 • Een mogelijkheid om tot 2 dagen per week voltijds te telewerken (volgens ons reglement);

 • Ondersteuning van interne mobiliteit (verticaal en horizontaal) en de ontwikkeling van vaardigheden door middel van een individueel en aangepast opleidingsplan.

Interviewproces

Geïnteresseerd?

Deadline voor het indienen van aanvragen: 21/07/24.

Selectieprocedure :

Voor de functie van Energie - Coördinator Huisvesting binnen de afdeling Energie - Huisvesting worden de geselecteerde kandidaten gecontacteerd rond 25/07/24.
Om u te helpen bij het organiseren, dient u rekening te houden met de
Volgende data:
De selectie vindt plaats in 2 fasen, elk selectief :

 • Een selectieve schriftelijke test, op 13/08/24 's ochtends ;

 • Een mondeling examen, op 27/08/24 in de voormiddag.

Dit schema kan door de instelling worden gewijzigd.

Heb je een functiebeperking, leerstoornis of ziekte, wil je profiteren van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure ? Vermeld dit in je aanvraag. Wij zorgen ervoor dat de omstandigheden zo goed mogelijk worden aangepast, zodat u zich in de beste omstandigheden kunt presenteren.

CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°1 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°2 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°3 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°4 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°5 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°6 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°7 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°8 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°9 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°10 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°11 - Meet My Job
Bekijk de galerij

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?