Image présentant l'entreprise CPAS Woluwe-Saint-Lambert pour le job Sociaal Manager (m/v/x)

Sociaal Manager (m/v/x)

 • Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel)
 • Gedeeltelijk telewerken toegestaan
 • Voltijds
 • Tussen 2 en 3 jaar

Functieomschrijving

 Het Openbaar Centrum voor Sociale Actie van Sint-Lambrechts-Woluwe werft een sociaal manager (m/v/x) aan met een voltijds contract van onbepaalde duur in schaal B4 van het ambtenarenapparaat, met een zo spoedig mogelijke indiensttreding bij het Departement Sociale Actie - Eerstelijnssociale dienst.

De rol van deze dienst is om de toegang tot sociale bijstand te waarborgen.

Om dit te doen, moet de Social Manager de volgende taken uitvoeren:

 • Het team beheren, het werk plannen en organiseren om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen om de missie uit te voeren ;

 • Begeleiden, ondersteunen en coachen van medewerkers bij het ontwikkelen van hun vaardigheidsniveau om de gestelde doelen te bereiken ;

 • Zorgen voor de doorstroming van informatie, op een bottom-up, top-down en cross-functionele manier, door het faciliteren van teamvergaderingen en het houden van vervolggesprekken en intervisies;

 • Toezien op de naleving van het arbeidsreglement en de richtlijnen van het OCMW ;

 • Actief deelnemen aan de verbetering van processen en procedures, voorstellen formuleren voor innovatieve oplossingen en buy-in voor verandering opbouwen;

 • Zorgen voor de lezing van de sociale rapporten (analyse van de sociale enquête, controle van het wettelijk kader en de samenhang van het sociaal voorstel van de sociaal werker) en de follow-up van de correcties die de sociaal werkers in hun rapporten hebben aangebracht.

Gewenst profiel

Voorwaarden voor deelname aan de aanwerving :

 • In het bezit zijn van een bachelordiploma (maatschappelijk werker, psychologie, rechten, geesteswetenschappen, politieke wetenschappen, human resources).

Gedragsvaardigheden :

 • Blijk geven van assertiviteit, leiderschap en dynamiek ;

 • Wees georganiseerd en in staat om het werk van uw medewerkers te structureren.

Technische vaardigheden:

 • Een grondige kennis hebben van de Office-suite.

Sterke punten :

 • Profiteer van een eerste ervaring in teammanagement;

 • Eerdere ervaring hebben binnen het OCMW of in de verenigingssector ;

 • In het bezit zijn van het Selor taalcertificaat, dat overeenstemt met uw niveau Nederlands.

Waarom solliciteren?

 • Een bruto maandsalaris op basis van een voltijdse betrekking van minstens € 3.659,27 met een hervatting van nuttige anciënniteit en in verband met de functie mits voorlegging van volledige en geldige bewijsstukken (tot 10 jaar in de privésector en 15 jaar in de publieke sector); 

 • Een eindejaarspremie;

 • Een maandelijkse tweetaligheidspremie (als het Selor-attest voldoende is);

 • Maaltijdcheques ;

 • Een pendelinterventie van woon-werkverkeer mogelijk afhankelijk van de persoonlijke situatie:

  • Gratis openbaar vervoer (MIVB, de Lijn, NMBS, Tec);

  • Toegang tot gratis parkeergelegenheid;

  • Een fietsbonus (€ 0,27/km);

  • Een voetgangerspremie (€ 0,27/km);

 • Diverse voordelen via de collectieve sociale dienst (huwelijkspremie, geboortetoelage, tussenkomst in bepaalde uitzonderlijke uitgaven, enz.);

 • Hospitalisatieverzekering;

 • Een korting van 10% bij Ethias voor verzekeringen op individuele basis;

 • Een aangename werkomgeving, met respect voor het evenwicht tussen werk en privéleven en in volle evolutie :

  • Een collegiale dynamiek, die professionaliteit en efficiëntie bepleit in een geest van innovatie, creativiteit, transparantie en respect voor het personeel ;

  • Een voordelig aantal vrije dagen (ongeveer 40 dagen in een voltijdse baan);

  • Een verloftegoed bij indiensttreding ;

  • Een mobiele werktijd die een aankomst tussen 6.30 en 10.00 uur en een vertrek tussen 15.00 en 20.00 uur mogelijk maakt;

  • Een mogelijkheid tot telewerken (volgens onze regels); 

  • Ondersteuning van interne mobiliteit (verticaal en horizontaal) en de ontwikkeling van vaardigheden door middel van een individueel en aangepast opleidingsplan.

 • Een laptop voor professioneel gebruik.

Interviewproces

 • Toepassen!

 • Ons team kan contact met u opnemen voor een sollicitatiegesprek als uw sollicitatie succesvol is.

 • Welkom bij de OCMW-familie!

Heb je een functiebeperking, leerstoornis of ziekte, wil je profiteren van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure ? Vermeld dit in je aanvraag. Wij zorgen ervoor dat de omstandigheden zo goed mogelijk worden aangepast, zodat u zich in de beste omstandigheden kunt presenteren.

CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°1 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°2 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°3 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°4 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°5 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°6 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°7 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°8 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°9 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°10 - Meet My Job
CPAS Woluwe-Saint-Lambert - image n°11 - Meet My Job
Bekijk de galerij

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?