3 min

Vergoeding voor stages in België: hoe werkt het?

Image de présentation de l'article Vergoeding voor stages in België: hoe werkt het?

De stage is een cruciale stap in de carrière van studenten en biedt de mogelijkheid om meer te weten te komen over een vakgebied dat ons interesseert, terwijl we nieuwe vaardigheden opdoen om aan het cv toe te voegen. Bij het kiezen van een stage is het normaal dat je geïnteresseerd bent in de vergoeding van deze laatste, zeker als je je stage in het buitenland wilt doen ! Afhankelijk van het land is de beloning van stagiaires inderdaad verschillend. Worden stages in België betaald? In dit artikel leggen we uit hoe stagevergoeding werkt in België !

Vergoeding voor stages in België

Er zijn veel vragen over de verloning van stagiairs in België. Zelf hoor je verschillende versies. Je vriend ontving een salaris tijdens zijn stage in België, en toch zijn alle stages waarvoor je solliciteert onbetaald...  Geen grijze gebieden meer! Je moet weten dat in België de vergoeding van de stage afhangt van het type stage dat je uitvoert, en dus van je stagecontract!

De stage die wordt uitgevoerd in het kader van de studies

Met een stageovereenkomst

Studenten zijn vaak verplicht om een verplichte stage te lopen als onderdeel van hun studie of om hun diploma te behalen. In dit geval heeft de jongere een dubbel statuut volgens de federale overheidsdienst. Enerzijds is de student ingeschreven op een voltijdse school. Aan de andere kant is hij/zij onderworpen aan het schoolreglement. Het bedrijf tekent vervolgens een tripartiete stageovereenkomst die de jongere en de onderwijsinstelling bindt.

Tot dusverre goed! Behalve dat voor dit soort stages in België de stagiairs niet worden betaald. Volgens de Belgische wet wordt de stage in een bedrijf die wordt uitgevoerd in het kader van een schoolopleiding, in de eerste plaats beschouwd als een leertijd. De stagiair is geïntegreerd in een professionele omgeving en neemt deel aan de opdrachten, maar "ontvangt geen enkele vergoeding of vergoeding" voor het werk dat hij of zij uitvoert.

En waarom? De visie in België is iets anders. Een stage is een ervaring die tot doel heeft een student op te leiden en hem of haar nieuwe vaardigheden te laten ontwikkelen. Vervolgens is het een geweldige manier om de student te waarderen. Dankzij deze ervaring kan hij/zij makkelijker de arbeidsmarkt betreden. In België wordt de stage gezien als een opleiding, die tijd en investering vergt voor de werkgever. Aangezien het bedrijf een leer- en trainingsomgeving biedt, is het niet nodig om stagiaires te betalen, vooral omdat een stagiair niet per se winstgevend is voor het bedrijf!

Uitzonderingen op stagevergoeding

Toch worden er soms bepaalde voordelen toegekend aan studenten die stage lopen in België. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid stelt het bedrijf in staat om bijvoorbeeld kosten te vergoeden die verband houden met de voltooiing van de stage, zoals reizen, maaltijden of zelfs accommodatie. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je tijdens je stage de bank kapot maakt! Andere werkgevers bieden tijdens of aan het einde van de stage fooien aan om de stagiair te belonen voor het verrichte werk (vooral als het goed is gedaan!). Je moet je er alleen van bewust zijn dat een bevrediging niet systematisch is; Het zal afhangen van de structuur en de middelen ervan.

Vergoeding voor stages buiten de studie

Sommige jongeren willen na hun studie stage lopen bij een bedrijf voordat ze de arbeidsmarkt betreden. Dit is een kans voor hen om een nieuwe en lonende professionele ervaring op te doen. De aanvraag voor een stage in België wordt dan geïnitieerd door de jongere en niet door een onderwijsinstelling. Het contract is een professioneel onderdompelingscontract. In dit geval zal de stage in een bedrijf moeten worden vergoed op basis van leeftijd en volgens een berekening op basis van het minimum maandsalaris.

Andere overeenkomst: De arbeidsovereenkomst voor studenten

Een ander type contract dat de werkgever toelaat om stagiairs in België een vergoeding aan te bieden, is de studentenarbeidsovereenkomst.

Volgens de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg "is de studentenarbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst gesloten tussen een student en een werkgever, waarbij de student zich ertoe verbindt om onder het gezag van een werkgever arbeid te verrichten tegen vergoeding."

In dit geval moet de jongere het statuut van student hebben en moet het contract voor bepaalde tijd worden afgesloten. Buitenlandse studenten kunnen er ook van profiteren en hebben gemeenschappelijke regels voor Belgische studenten als ze uit een land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland komen. Wenst u meer informatie over dit type contract, dan kunt u terecht op de website van de Federale Overheidsdienst.

Hoe vind je een stage in België?

Om een stage in België te kiezen, kun je zoeken op het wervingsplatform Meet My Job. Het verwijst alleen naar bedrijven die een sterke maatschappelijke en/of milieu-impact hebben! Je vindt veel stageaanbiedingen in Brussel, Namen, Luik, Waals-Brabant en elders in België. Sommige bedrijven betalen stagiaires; dit is een element dat vaak wordt genoemd in onze stageaanbiedingen in België. Als je een open sollicitatie stuurt, aarzel dan niet om in je sollicitatie aan te geven dat je op zoek bent naar een betaalde stageplaats. Wie niet waagt, wie niet wint!

Voor meer content, voel je vrij om onze Linkedin en Instagram te bezoeken!

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?