4 min

Interview met Alain Boribon van de coöperatie Citizenfund

Image de présentation de l'article Interview met Alain Boribon van de coöperatie Citizenfund

Introductie: Alain Boribon is een serie-ondernemer die zich inzet voor de overgang naar een meer wenselijke wereld. In 2017 was hij medeoprichter van het Citizenfund en sindsdien zet hij zich er volledig voor in. Alain draagt het Citizenfund met passie, geduld en doorzettingsvermogen. Zijn vermogen om 1000 ideeën per minuut te genereren is opmerkelijk, en hij stelt zich altijd beschikbaar om het reilen en zeilen van het Citizenfund te bespreken en te delen. Zijn toewijding en enthousiasme maken hem tot een echte drijvende kracht achter dit inspirerende initiatief.

Wat is het Citizenfund?  

Het Citizenfund is een coöperatief en participatief investeringsfonds dat projecten met een sociaal of ecologisch doel ondersteunt.

Dit fonds onderscheidt zich door zijn disruptieve karakter dankzij verschillende kenmerken:

  • Het verbreedt zijn investeringsmogelijkheden door culturele of educatieve projecten te introduceren, waarbij prioriteit wordt gegeven aan sociale of milieueffecten in plaats van financiële winstgevendheid.

  • Het hanteert een participatieve aanpak waarbij investeerders-coöperanten de bevoegdheid hebben om de gesteunde projecten te kiezen

  • Het wil transparant, toegankelijk en niet-elitair zijn. Met aandelen die beschikbaar zijn voor € 50 voor personen jonger dan 26 jaar en € 250 voor personen ouder dan 26 jaar, zorgt het Citizenfund ervoor dat elk lid één stem heeft, ongeacht het aantal aandelen dat wordt gehouden, en bevordert zo de democratisering van investeringen.

Hoe is het Citizenfund tot stand gekomen?

Het Citizenfund werd in 2017 opgericht naar aanleiding van reflecties over de richting van ons bedrijf en gesprekken tussen sociale ondernemers die financieringsproblemen ondervonden. Traditionele investeerders legden voorwaarden op die onverenigbaar waren met de visie van de leiders van maatschappelijke projecten. Het idee was dan ook om een "coöperatie van coöperaties" op te richten die investeert in verschillende sociale projecten met een bescheidener rendement en op langere termijn. Deze coöperatie zou optreden als een van de eerste investeerders in deze projecten en als referentie dienen om verdere investeringen in de toekomst mogelijk te maken.

Wat is de missie van het Citizenfund? 

De missie van het Citizenfund is onderverdeeld in drie hoofddoelstellingen:

Financiering van de verandering : Wij ondersteunen projecten die bijdragen aan het algemeen belang, zowel financieel als in andere aspecten. Wanneer een project bij beslissing van de coöperanten in het Citizenfund wordt geïntegreerd, worden wij de ambassadeurs ervan. We communiceren regelmatig over onze projecten via onze sociale netwerken, onze nieuwsbrief, maar ook op evenementen en beurzen waaraan we deelnemen. Daarnaast ondersteunen we actief projecten in vraagstelling/moeilijkheid door rondetafelgesprekken te organiseren met onze medewerkers om ideeën/oplossingen te vinden voor de uitdagingen die zich voordoen.

Veranderende financiën : Het paradigma van de financiële sector transformeren door innovatieve oplossingen aan te bieden die de uitdagingen en tekortkomingen van traditionele beleggingsfondsen aanpakken. Onze ambitie is om bij te dragen aan de evolutie van het mondiale paradigma van de samenleving door verzoening met mensen te bevorderen en een meer sobere en duurzame manier van leven te bevorderen.

Burgers inspireren, bewustmaken, opleiden en empoweren voor een regeneratieve economie en maatschappelijke paradigmaverschuiving, en hen de nodige instrumenten aanreiken voor actie om hen te betrekken. Dit is bedoeld om het belang van hun stem en impact aan te tonen bij het bouwen aan een duurzame en wenselijke toekomst.

Welke rol wil het Citizenfund spelen?  

Het Citizenfund heeft de ambitie om een pionier te zijn in het transformeren van het financiële paradigma. Ons doel is om te bewijzen dat een vorm van financiering die echt gericht is op het algemeen belang mogelijk is, terwijl het transparant, toegankelijk, democratisch en participatief is. We willen ook inspireren tot een nieuw maatschappelijk paradigma en een andere visie op het leven door betrokkenheid en collectieve verantwoordelijkheid voor een wenselijke toekomst aan te moedigen.

Hoe selecteer je welke organisaties worden gefinancierd?  

Het selectieproces voor organisaties die door het Citizenfund worden gefinancierd, is gebaseerd op de collectieve intelligentie van onze coöperanten en partners.

Na evaluatie door ons operationeel team worden de projecten voorgelegd aan ons selectiecomité, bestaande uit 2 verkozen coöperanten, 2 thematische experten en 1 medeoprichter. Deze commissie evalueert projecten aan de hand van 5 belangrijke criteria: duurzaam doel, teaminvestering, werking, uitvoerbaarheid en financieel plan.

Vervolgens worden de goedgekeurde projecten voorgesteld op een validatieavond waar de coöperanten online kunnen stemmen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de coöperant-investeerders.

Een paar cijfers om het Citizenfund en de impact ervan te illustreren?  

Momenteel is het Citizenfund gevestigd in twee steden: Brussel en Charleroi, waar in totaal 280 coöperanten samenwerken. Tot op heden heeft het 30 maatschappelijke projecten in 17 verschillende sectoren ondersteund. Door de diversiteit aan sectoren en de verscheidenheid aan ondersteunde projecten is het complex om onze impact samen te voegen en te standaardiseren. Dit is zowel kwantitatief als kwalitatief, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in de vermindering van de CO2-uitstoot, de glimlach op de gezichten van kinderen die met paard en wagen naar school gaan, de hoeveelheid gesorteerd afval, de verhoging van het algemene kennisniveau, de verbetering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid, en vele andere aspecten.

Wat zijn de ambities (en/of grootste dromen) van het Citizenfund op middellange termijn?  

De ambities van het Citizenfund voor de middellange termijn zijn sterk geïnspireerd door de principes van permacultuur en hebben tot doel een nieuw financieel en maatschappelijk paradigma te creëren. We streven ernaar ervoor te zorgen dat elke burger eigenaar kan worden van dit instrument voor verandering en het kan aanpassen aan zijn gemeenschap, regio of land. Deze aanpak is gericht op een optimale aanpassing van de middelen aan elk gebied, waardoor een volledige verplaatsing van de financiering op een "glokale" manier, d.w.z. zowel globaal als lokaal, wordt bevorderd. De verschillende Citizenfunds zullen met elkaar verbonden worden om een solide netwerk te vormen dat profiteert van collectieve intelligentie.

Daarnaast is een van onze belangrijkste ambities het creëren van "Citizenfund studenten" binnen de Belgische universiteiten. Dit innovatieve project heeft tot doel een andere en verrijkte visie op duurzame financiering te bieden aan alle studenten, ongeacht hun major. Deze studentenclubs zullen zich onderscheiden van traditionele investeringsclubs door verantwoordelijkheden en missies aan te bieden met betrekking tot impact investing. Dit omvat de analyse van projecten, deelname aan selectie- en stemcomités, de monitoring van gefinancierde projecten en de organisatie van thematische evenementen of avonden, en draagt zo bij tot de vorming van een nieuwe generatie bewuste burgers die zich inzetten voor de overgang naar een regeneratieve en solidaire economie.

Een laatste woord?  

Kortom, een andere visie op financiën ligt binnen handbereik: een door de burger aangestuurde, glokale, transparante, democratische, vreugdevolle en toegankelijke financiering voor iedereen. Met initiatieven als het Citizenfund heb je de mogelijkheid om actief betrokken te raken bij verandering. Grijp dus deze kans en neem je lot in eigen handen!

 

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?