3 min

Hoe motiveer je je teams met de OKR-methode?

Image de présentation de l'article Hoe motiveer je je teams met de OKR-methode?

Hoe zorg je ervoor dat je teams samenwerken aan ambitieuze doelen ? Hoe blijf je gemotiveerd in het bedrijfsleven? Steeds meer organisaties kiezen voor de OKR-methode ! Deze managementmethode werd geboren in de jaren 50 in de Verenigde Staten. Sindsdien is het bedrijven blijven aanspreken die dankzij dit model collectieve resultaten en snellere groeikunnen behalen dan hun concurrenten. Dus, hoe zet je de OKR-methode op en wat zijn de voordelen ervan?

Wat is OKR?

Definitie

OKR komt van het Engelse " Objectives and Key Results ". Dit is een managementmethodedie gebaseerd is op twee acties. De ene is het stellen van ambitieuze doelen, de andere is het meten van de belangrijkste resultaten. Anders gezegd, doelen geven de missie van het bedrijf aan en de richting die het de komende jaren wil inslaan. Ze moeten door alle teams worden nagestreefd door middel van een strategie. Met deze strategie kunnen meerdere taken worden gedefinieerd en gekoppeld aan meetbare doelen en resultaten. Al deze taken zullen de belangrijkste doelstelling van het bedrijf moeten bereiken.

Een beetje geschiedenis

Het was mede-oprichter en CEO van Intel, Andrew Grove, die deze methode in de jaren 1970 voortstuwde. Destijds merkte Grove dat de methoden die tot nu toe werden gebruikt, de snelheid en groei van bedrijven in Silicon Valley niet konden bijhouden. De OKR-methode stelde hem in staat zijn team te motiveren om van zijn kleine bedrijf een techgigant te maken. In 1975 woonde John Doerr, een van de eerste investeerders van Google, een lezing bij van Andrew Grove waarin hij de OKR-methode presenteerde. Op zijn beurt gaf hij de OKR-methode door aan de twee oprichters van Google: Larry Page en Sergey Brin. Sindsdien staat de methode nog steeds centraal in de activiteiten van Google en hebben andere grote groepen deze overgenomen: Twitter, LinkedIn, Netflix, enz.

Deze methode wordt meestal gebruikt door grote bedrijven, maar kan natuurlijk ook worden toegepast op kleinere bedrijven zoals KMO's of start-ups.

Hoe gebruik je de OKR-methode?

Zoals we hebben gezien, is het eerste wat je moet doen ambitieuze doelen stellen die op een kwalitatieve manier zijn geformuleerd. Dat is het hele punt van deze methode: resultaten bereiken die onbereikbaar werden geacht. Vervolgens definiëren we een strategie die ons in staat stelt de missie van het bedrijf te bereiken met tussentijdse doelstellingen die aan elke afdeling, elk team en elke medewerker worden toegewezen. Deze doelstellingen moeten vergezeld gaan van meetbare en kwantificeerbare resultaten om te weten of ze zijn bereikt. Het is ook een goed idee om belangrijke mijlpalen in te voegen die onderweg voor elk team moeten worden gevalideerd om ervoor te zorgen dat u in de goede richting gaat. De teams moeten naar hetzelfde doel toewerken, maar hebben veel autonomie en manoeuvreerruimte. Dit moet het mogelijk maken om hen zoveel mogelijk te betrekken bij de missie van het bedrijf.

De formulering van John Doerr kan je helpen om OKR correct te gebruiken: "We zullen (doelstelling) hebben, die zal worden gemeten aan de hand van (belangrijke resultaten)." Als we deze methode bijvoorbeeld toepassen op Google, was een van hun inspirerende doelen in 2008 om "de beste webbrowser ter wereld te bouwen". Om dit te doen, hebben ze een belangrijk kwantificeerbaar resultaat vastgesteld: het bereiken van "20 miljoen gebruikers tegen het einde van 2008".

Waarom OKR gebruiken?

De behoefte aan zingeving

Ieder individu moet betekenis vinden in zijn werk. Door zich betrokken te voelen bij het project en de beslissingen van het bedrijf, kunnen medewerkers het beste van zichzelf geven. In die zin voldoet de OKR-methode aan deze behoefte door teams in staat te stellensamen te komen rond een gemeenschappelijk en zinvol doel. Bovendien maakt elke taak die ons wordt toevertrouwd deel uit van een globaal en collectief panorama, wat des te motiverender is.

Winst in productiviteit

Omdat teams autonoom zijn en volledig betrokken zijn bij het bereiken van het doel van het bedrijf, worden ze vanzelf productiever. Omdat de taken tussen de mensen worden verdeeld, is het werk lichter. Dit bespaart een aanzienlijke hoeveelheid tijd en niemand staat stil bij onnodige of contraproductieve taken.

Volledige transparantie

Door deze methodologie te implementeren, zijn de doelstellingen en belangrijkste resultaten zichtbaar voor alle leden van de organisatie. Dit bevordert de transparantie tussen teams . Deze aanpak is gebaseerd op regelmatige uitwisselingen en check-ins die elk team in staat stellen samen te werken en te weten waar elk team aan toe is.

Voor meer content, voel je vrij om onze Linkedin en Instagram te bezoeken!

 

Ontdek onze bedrijven met een positieve impact

Meet My Job is het 1e Belgische rekruteringsplatform dat zich toelegt op duurzame ontwikkeling. Dus waar wacht je nog op? Vind hier jouw droombaan/stage in duurzaamheid!

 

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?