3 min

Een goede manager zijn: 8 kernpunten

Image de présentation de l'article Een goede manager zijn: 8 kernpunten

"Hij/zij heeft het in zijn bloed!", "Hij/zij is een geboren manager". Ja en nee! Je wordt niet als manager geboren. Hoewel sommige mensen van nature bepaalde leiderschapskwaliteiten bezitten, vereist een goede manager voortdurend leren en vragen stellen . Dus, als je een team wilt leiden, zijn hier 8 fundamentele punten die je absoluut niet mag missen.

Maak jezelf beschikbaar voor je team

De naam "manager" komt van het Engelse woord "to manage". Deze vertaling laat zien hoe belangrijk het is voor een manager om beschikbaar te zijn voor zijn team en hen te ondersteunen om samen een gemeenschappelijk doel te bereiken. Wanneer een medewerker hulp nodig heeft, de oplossing voor een probleem niet kan vinden of aarzelt over een onderwerp, is het belangrijk dat de manager zich beschikbaar stelt om hem/haar te helpen en te ondersteunen. Beschikbaarheid houdt ook in dat er regelmatig interviews worden georganiseerd om de balans op te maken van het werk van de teams, of om hen te vragen of alles in orde is. Het is echter belangrijk om jezelf niet te veel te binden en te weten hoe je tijd aan je persoonlijke werk kunt besteden.

Waardering tonen

Manager zijn gaat niet alleen over het helpen van uw medewerkers om hun doelen te bereiken. Er is ook (en vooral ) herkenning wanneer deze doelen/doelstellingen zijn bereikt. Een e-mail/bedankbriefje? Een financiële beloning? Een extra dagdeel vrij? Er zijn veel manieren om son.sa werknemer te belonen voor een behaald doel, een goede prestatie of gewoon voor de manier waarop hij op het werk werkt! Het bedanken van een werknemer kost niet veel moeite, maar heeft juist veel voordelen. Het tonen van dankbaarheid zal werknemers aanmoedigen in hun missies en daardoor op de lange termijn de motivatie en prestaties verhogen. Het zal ook helpen bij het opbouwen van vertrouwen en het versterken van relaties binnen uw team.

Niet micromanagen

Micromanagement is een managementstijl waarbij de manager het werk van zijn medewerkers bewaakt en controleert . Hij/zij beheerst een project tot in de puntjes. Als gevolg hiervan voelen werknemers zich gecontroleerd, onder druk gezet en voelen ze zich niet erkend in hun werk. Autoriteit is natuurlijk goed, maar er mag geen misbruik van worden gemaakt. Het opleggen van een manier om dingen te doen is op geen enkele manier productief, aangezien de persoon die deze taak zal uitvoeren zich niet noodzakelijkerwijs op zijn gemak zal voelen met de gedicteerde methode. Geef uw werknemers in plaats daarvan een vrije wil. Wat relevant is, is om het doel dat u wilt bereiken uit te leggen, en als de persoon hulp nodig heeft, beschikbaar te zijn om hem te adviseren.

Wees transparant

Transparant zijn betekent alle noodzakelijke en strategische informatie over het bedrijf aan zijn werknemers verstrekken. Transparantie zou een van de pijlers zijn die het succes van het bedrijf en zijn teams garandeert. Het vergemakkelijkt de uitwisseling tussen de leden en schept een klimaat van vertrouwen. Medewerkers zullen zich gewaardeerd en betrokken voelen bij de projecten van het bedrijf. Uiteindelijk heeft transparantie een directe impact op het welzijn op het werk en op de prestaties van de werknemers.

Bevorder teamcohesie

Alleen gaan we sneller, samen komen we verder! Door het saamhorigheidsgevoel van je team te versterken, creëer je een performante en gezonde werkomgeving. Teambuilding wordt regelmatig georganiseerd en stelt u in staat om meer banden tussen collega's te creëren. Fleur het dagelijks leven van je medewerkers op met leuke activiteiten waarmee je de dagelijkse druk kunt verlichten! Trouwens, in Brussel bieden wij u een lijst met teambuildingactiviteiten die u niet mag missen. Uw medewerkers zullen u dankbaar zijn.

Weten hoe u uw teams kunt motiveren

We begrijpen nu dat het niet gemakkelijk is om een goede manager te zijn. Deze rol wordt des te moeilijker gemaakt door het feit dat het aan de manager is om zijn of haar team te motiveren. Het succes van een project hangt immers grotendeels af van de mensen die het uitvoeren. Als ze er niet in geloven, is het project gedoemd te mislukken. Het motiveren en creëren van een positieve dynamiek in je team is daarom essentieel, zelfs cruciaal. Door positieve bekrachtiging, publieke lof en het bevorderen van resultaten, versterkt een manager de groepscohesie en de wens om het altijd beter te doen. Hiervoor zijn methoden ontwikkeld, zoals de OKR-methode. Al met al, hoe je het ook aanpakt, het motiveren van je teams zal nuttig blijken te zijn.

Meer informatie over delegeren

Makkelijker gezegd dan gedaan! Een manager heeft veel verantwoordelijkheden, maar dat betekent niet dat hij alles moet controleren! Om een goede manager te zijn, moet je leren om medewerkers te vertrouwen en verantwoordelijkheden te geven. De manager moet zich positioneren als een supporter, die zijn team helpt om autonoom te zijn en nieuwe ideeën naar voren te brengen. Het is niet genoeg om bevelen te geven en uw werknemers uw woorden te laten toepassen als goede soldaten; Bevorder in plaats daarvan collectieve intelligentie ! Dit mag u er natuurlijk niet van weerhouden om te controleren of de taken worden voltooid.

Weten hoe om te gaan met conflicten

Als verbinder moet een goede manager weten hoe hij met conflicten moet omgaan ! Spanningen tussen twee leden van een team? Belangenverstrengeling? Er zijn verschillende conflicten die kunnen plaatsvinden in een bedrijf, en helaas kunnen deze een zeer negatieve collectieve impact hebben. Daarom moet de manager deze spanningen zo snel mogelijk beheersen. Om een conflict te beheersen, 3 fundamentele stappen ! De eerste is het organiseren van een één-op-één ontmoeting met de betrokken partijen. Breng ze daarna samen voor een collectieve uitwisseling om de verschillen te inventariseren. U moet werken aan het vinden van een gemeenschappelijke overeenkomst of gemeenschappelijke basis en controleren of toezeggingen worden nagekomen. Deze stappen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat dit soort spanning niet terugkeert.

Voor meer content, voel je vrij om onze Linkedin en Instagram te bezoeken!

 

Ontdek onze bedrijven met een positieve impact

Meet My Job is het 1e Belgische rekruteringsplatform dat zich toelegt op duurzame ontwikkeling. Dus waar wacht je nog op? Vind hier jouw droombaan/stage in duurzaamheid!

 

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?