5 min

De impact bij Partenamut: interview met David Fraiture, adjunct-CEO van Partenamut.

Image de présentation de l'article De impact bij Partenamut: interview met David Fraiture, adjunct-CEO van Partenamut.

Wat is de positie van Partenamut in het licht van de vele huidige ecologische en sociale uitdagingen?

Door onze bedrijfsnaam zijn we ons altijd bewust geweest van onze maatschappelijke impact. We hebben geen aandeelhouders om te belonen, wat ons in staat stelt om elke gemaakte winst (efficiëntie, groei, digitalisering,...) systematisch te herinvesteren in wat we de deugdzame driehoek noemen waarin we de leden, de werknemers en de duurzaamheid van Partenamut vinden.

 Het eerste punt van deze driehoek zijn natuurlijk onze leden. We bestuderen hun behoeften grondig en passen onze diensten aan om daar zo goed mogelijk aan te voldoen. 

 Het tweede punt van de driehoek zijn onze mensen. We zijn ervan overtuigd dat elk van hen een essentieel onderdeel is van ons succes. Daarom herinvesteren we onze inkomsten op een manier die hen het gevoel geeft dat ze zich in een betrokken omgeving bevinden waarin ze kunnen gedijen en elke dag het beste van zichzelf kunnen geven.

En tot slot is de laatste tip van de driehoek het waarborgen van de duurzaamheid van onze organisatie, investeringen in infrastructuur in de breedste zin van het woord. Voor Partenamut gaat het vooral om gebouwen en IT-systemen. Maar vandaag verbreden we onze visie op investeringen voor de toekomst. Het gaat niet langer alleen om investeren in onze faciliteiten, het gaat om het nakomen van onze sociale verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij het milieu. Een deel van onze winst wordt geherinvesteerd in initiatieven om onze ecologische voetafdruk aanzienlijk te verkleinen. Zo zien we waardecreatie bij Partenamut.

 

Maatschappelijke impact lijkt een prioriteit te zijn voor Partenamut. Hoe zit het met leden?

 Maatschappelijke betrokkenheid is dan ook onze prioritaire missie. Mensen dagelijks ondersteunen bij het nemen van de regie over hun gezondheid is onze core business. Daartoe ontwikkelen we een aantal programma's om onze leden te ondersteunen, vooral wanneer ze kwetsbaar zijn.

 Zo waren we het eerste ziekenfonds in België dat een specifiek statuut en ondersteuning bood aan mantelzorgers om hen te ondersteunen en hun dagelijks leven te vergemakkelijken.

 We lanceerden onder meer ook twee nieuwe diensten:

 • De C.A.P. (Proactive Support Unit)

Een team van ongeveer tien mensen die tijdens de lockdown proactief leden belden die we hadden geïdentificeerd als risicovol, hetzij vanwege eerdere gezondheidsproblemen, isolatie of financiële onzekerheid. Het doel is de aan hen te verlenen steun doelgericht te maken. Naar aanleiding van de positieve feedback van onze leden hebben we de beslissing genomen om door te gaan, ook na het einde van de lockdown. Vandaag de dag kunnen we zo snel de meest behoeftige leden helpen en voorkomen dat ze permanent in isolatie belanden. 

 • Het Gezondheidsrelais

Op dit moment is dit systeem slechts in één filiaal aanwezig. Het is een team van 2 tot 3 personen dat wordt gemobiliseerd om leden te verwelkomen die zich in zeer gecompliceerde gezondheidssituaties bevinden. Het doel is om hen door te verwijzen naar netwerken van partners die hen kunnen ondersteunen bij deze uitdagingen. Wanneer de persoon het bureau verlaat, is het ons doel dat hij het gevoel heeft dat er naar hem of haar is geluisterd en dat hij of zij vertrekt met concrete acties.

 Al deze initiatieven zijn mogelijk gemaakt dankzij onze benadering van digitaal, die bestaat uit "digitaliseren om te vermenselijken". We gebruiken digitalisering om middelen en middelen vrij te maken om onze tijd van ondersteuning te maximaliseren met de leden die dit het meest nodig hebben. In plaats van afscheid te nemen van medewerkers, heroverwegen we ieders werk en innoveren we om een nog persoonlijkere service te hebben en zo onze sociale impact te vergroten.

 

En wat verandert er op het gebied van milieu?

3 jaar geleden hebben verschillende van onze medewerkers ons geattendeerd op onze inzet voor het milieu, die volgens hen nog onvoldoende was. We hebben daarom een beroep gedaan op een gespecialiseerd bedrijf om de carbon footprint van onze organisatie op te stellen.

 Sindsdien hebben we besloten om op verschillende manieren te reageren, onder meer door het programma "Planet'Up" te lanceren. Onze ambitie is om onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40% te verminderen, in lijn met de Europese doelstellingen.

 Het is gebaseerd op 3 pijlers :

 • Renovatie van gebouwen

Ons hoofdkantoor in Brussel heeft het voortouw genomen. Het is uitgerust met nieuwe warmtepompen en een regenwateropvangsysteem. Het gebouw in Bergen heeft dezelfde transformaties ondergaan en zal binnenkort worden ingehuldigd, het gebouw in Luik zou tegen 2024/2025 van start moeten gaan, volgens dezelfde principes.

 • Een duurzamer cateringaanbod

Partenamut is van leverancier veranderd voor zijn bedrijfsrestaurant om beter in overeenstemming te zijn met zijn wil en zorgen voor het milieu. We schreven een aanbesteding uit met veel strengere criteria op het gebied van duurzaamheid. Vandaag de dag zijn we daarom consequenter in wat we onze medewerkers aanbieden: we hebben een einde gemaakt aan bestek voor eenmalig gebruik en geven de voorkeur aan vegetarische gerechten, evenals lokale, seizoensgebonden en biologische producten. We hebben er ook voor gekozen om de snoep- en chipsautomaten af te schaffen om plaats te maken voor eerlijkere producten.

 • Sensibiliseringsacties bij de medewerkers

Partenamut heeft ervoor gekozen om zijn medewerkers bewust te maken van de milieu-impact die ze dagelijks kunnen hebben. Er zijn verschillende initiatieven genomen, zoals de aanleg van een gemeenschappelijke moestuin en kippenhok waaromheen een team van vrijwilligers zich verzamelt om de biodiversiteit te cultiveren. We hebben ook workshops georganiseerd zoals het " Climate Fresco" waaraan elk van onze 1300 medewerkers kon deelnemen. Ten slotte zijn er bepaalde evenementen die regelmatig het leven van het bedrijf accentueren, zoals dit jaar een filmdebatsessie over ecologie. 

Op lange termijn zou ons vermogen om te communiceren en een aanzienlijke invloed uit te oefenen in vergelijking met andere actoren in België (1,3 miljoen leden) kunnen worden gebruikt om het gedrag van iedereen te veranderen op het gebied van milieu-, klimaat- en gezondheidskwesties , die, zoals we weten, volledig met elkaar verbonden zijn.

 

Je hebt het meerdere keren gehad over je medewerkers en hoe belangrijk je bent voor hun gevoelens. Welke stappen heeft u ondernomen om hun welzijn bij Partenamut te maximaliseren?

In 2023 kregen we het label " Top Employer" en  zijn we de eerste mutualiteit in België die dit doet. Dit label garandeert dat we goede HR-praktijken hebben, maar ook goed teammanagement, talent, goede ontwikkelingsprogramma's, enz. Het is dus een erkenning van de wens van Partenamut om de mens centraal te stellen in zijn bekommernissen. Maar we zijn niet van plan om op onze lauweren te rusten. Deze audits maken het mogelijk om continu te verbeteren en om bijzondere aandacht te besteden aan de feedback van onze medewerkers.

 Ook onze enquête " jaarlijkse bedrijfsbarometer" is een mooi initiatief. Dit is het moment voor werknemers om de positieve punten te delen en de punten die moeten worden verbeterd. Daarna volgt een periode van discussie om nieuwe doelstellingen vast te stellen, en het jaar daarop wordt een evaluatie gemaakt om te zien hoe de zaken zijn veranderd. Als een afdeling bijvoorbeeld moeilijkheden ondervindt (resultaten, werkdruk, stress, enz.), brengen we het team samen en overleggen we met de interne referent van de "Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk" (SIPPT). Het doel is om een plan op te stellen dat we regelmatig volgen om ervoor te zorgen dat Partenamut de uitdagingen van het team aangaat.

  Q&A-sessies met het senior management worden ook meerdere keren per jaar gehouden. Deze zijn volledig transparant en open, toegankelijk voor iedereen, met als doel iedereen in staat te stellen de strategie van de organisatie beter te begrijpen om samen in dezelfde richting vooruit te gaan.

 We besteden ook aandacht aan de mentale belasting van onze medewerkers dankzij een telewerkbeleid van 3 dagen per week en 2 dagen persoonlijk, wat het evenwicht tussen werk en privé bevordert. We hebben ook de duur van de vergaderingen verkort (55 minuten) en een verplichte pauze tussen elke sessie ingevoerd. 

 Partenamut streeft ook naar sterke banden tussen zijn teams. Daarom organiseren we roadshows, serres, teamevenementen, tafeltennis- en jeu-de-boulestoernooien... Tegelijkertijd zijn er verschillende initiatieven genomen om teams in staat te stellen sportsessies, after-work events, uitstapjes, enz. te organiseren. Het is een kans om samen tijd door te brengen, maar ook om meer over elkaar te leren en elkaar op een andere manier uit te dagen.

 

Waarom wilde je lid worden van de Meet My Job-community?

Bij Partenamut hebben we grote ambities. Ons grootste doel is om DE referentie-mutualiteit te worden voor het cultiveren van de gezondheid van haar leden. Om dit te doen, hebben we mensen nodig die gemotiveerd zijn, die gedreven zijn door het project. 

 Het doel is om via Meet My Job talent te vinden dat alleen wordt aangetrokken door de sociale en ecologische vooruitgang die we proberen te boeken. Als je echt betekenis wilt geven aan je carrière, moet je hier beginnen!

Klaar om het verschil te maken? Als je een passie hebt om bij te dragen aan sociale en ecologische vooruitgang en een middelpunt wilt zijn van het Partenamut-project, ontdek dan vandaag nog spannende vacatures !

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?